Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, w tym udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie (Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Wystąpił nieokreślony błąd, proszę spróbować później.