Na tej stronie Kancelaria Lex Specialis oferuje Państwu natychmiastową niemalże możliwość uzyskania porady, konsultacji prawnej lub projektu interesującej Państwa umowy z każdej dziedziny prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby uzyskać poradę w nurtującej Państwa dziedzinie, lub zamówić wzór/projekt umowy należy:

  • wypełnić formularz, zawierający dane Zamawiającego i treść zamówienia,
  • wpłacić na rzecz Lex Specialis Kancelarii Radcy Prawnego Renaty Kochowskiej-Zielińskiej kwotę 100,00 PLN + VAT, tj. 123,00 PLN na rachunek bankowy prowadzony w:

PKO BANK POLSKI SA

nr rachunku 89 1440 1299 0000 0000 0232 5306

Niezwłocznie po otrzymaniu formularza i wpłaty należności Kancelaria przystąpi do sporządzenia porady prawnej lub projektu umowy i prześle odpowiedź lub umowę na wskazany adres zwrotny wraz z fakturą VAT za wykonaną usługę.

Ze względu na fakt dbałości o Klienta Kancelaria Lex Specialis zastrzega, iż zamówione i przesłane w powyższy sposób materiały, ze względu na brak pełnej informacji o stosunkach prawnych, których mogą dotyczyć, a także oferowaną cenę, zawierać mogą jedynie najistotniejsze wskazówki prawne. Szersze wyjaśnienie sprawy i przedstawienie wyczerpującej opinii oraz zaproponowanie najlepszego sposobu działania wymagać może bezpośredniego kontaktu z Kancelarią Lex Specialis.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, w tym udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie (Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Wystąpił nieokreślony błąd, proszę spróbować później.